Herb Powiatu Białogrodzkiego
Strona główna

ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard

tel. 94 311 31 00, fax. 94 311 31 01

e-mail: pup@pupbialogard.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Białogard, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
58
 
33
 
182
 
385

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Bon stażowy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Białogrodzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Bon stażowy

BON STAŻOWY

 

Bon stażowy zgodnie z art. 66l ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca
zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy. Zgodnie z art. 66l ust 4. ustawy starosta wypłaca pracodawcy, który zatrudni
bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, premię w wysokości 1500 zł.

Staż w ramach bonu może być także realizowany u przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców, ponieważ art. 61a ust. 1 ustawy ma zastosowanie także do bonów stażowych.

 

Zgodnie z art. 66l  ust. 5 ustawy premia wypłacona pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której
mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy.   Wynika to z  art. 66l ust 9, który wskazuje, że do bonów stażowych mają zastosowanie przepisy art. 53 ust 1 ustawy, mówiące o tym, iż starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu.

 

Bon może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
  • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 66l ust. 2 ustawy przyznanie bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

 

Zgodnie z art. 66l ust. 3 ustawy termin ważności bonu określa starosta. Może to być
np. 30 dni. W tym terminie osoba bezrobotna powinna dostarczyć do urzędu wypełniony bon.

 

Długość trwania stażu realizowanego w ramach bonu stażowego przewidziana jest na
6 miesięcy, staż ten nie może trwać ani krócej, ani dłużej.

 

Zgodnie z art. 66l ust 6. ustawy w ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego przysługuje stypendium stażowe, o którym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy