Herb Powiatu Białogrodzkiego
Strona główna

ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard

tel. 94 311 31 00, fax. 94 311 31 01

e-mail: pup@pupbialogard.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Białogard, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
58
 
33
 
182
 
385

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Białogrodzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Informacje ogólne

Staże

STAŻE 12

Staż u pracodawcy, bez nawiązywania stosunku pracy może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Na staż mogą zostać skierowani:
 • Bezrobotni do 30 roku życia.
Bezrobotnemu w trakcie trwania stażu przysługuje:
 • stypendium za okres stażu o którym mowa w art.53pkt6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • 2 dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, dni te są płatne.
 • opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.
STAŻ 6

Staż u pracodawcy, bez nawiązywania stosunku pracy może trwać do 6 miesięcy.
Do odbycia stażu mogą zostać skierowani wszyscy bezrobotni:

Bezrobotnemu w trakcie trwania stażu przysługuje:

 • stypendium za okres stażu o którym mowa w art.53pkt6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • 2 dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, dni te są płatne,
 • opłacone są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe
BHP
 1. Pracodawca ma obowiązek przed rozpoczęciem stażu skierować stażystę na badania lekarskie oraz przeszkolić stażystę w zakresie BHP i przeciwpożarowym a jeśli nie ma do tego uprawnień zatrudnić do tego uprawnioną osobę.
 2. Pracodawca po rozpoczęciu stażu przez bezrobotnego powinien dostarczyć do PUP zaświadczenie o przeszkoleniu BHP i przeciwpożarowym.
 3. W razie wypadku podczas pracy pracodawca ma obowiązek spisać protokół wypadku jeśli ma do tego uprawnienia lub zaangażować do tego uprawnioną osobę oraz przekazać odpowiednie dokumenty do ZUS.
 4. Pracodawca ma obowiązek zapoznać bezrobotnego z obowiązującym regulaminem pracy.
LISTY OBECNOŚCI
 1. Dostarczenie listy obecności jest obowiązkiem pracodawcy, nie stażysty.
 2. Lista obecności powinna być podpisywana codziennie.
 3. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć listę obecności do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym.

DNI WOLNE
 1. Stażyście przysługują 2 dni wolne płatne – mogą być udzielane po 30 dniach kalendarzowych odbywania stażu.
 2. Dwa dni wolne pracodawca udziela na pisemny wniosek stażysty, który powinien być podłączony do listy obecności.
 3. Na liście obecności należy wyjaśnić z jakiego powodu udzielono dni wolnych.
 4. Inne nieobecności płatne to: zwolnienie lekarskie wystawione na Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, dni wolne za przepracowane nadgodziny, dni wolne udzielane wszystkim pracownikom za święta przypadające w sobotę lub inne dni wolne, w które nie pracuje cały zakład, w przypadku konieczności obowiązkowego stawiennictwa przed sadem lub organem administracji publicznej.
 5. Wszystkie dni wolne udzielone w dni, które nie są ustawowo wolne od pracy należy wyjaśnić na dole listy obecności.
 6. Dwa dni wolne płatne nie można dawać „na zapas”, przysługują po 30 dniach kalendarzowych, za okres mniej niż 30 dni nie przysługują żadne dni wolne.
 7. Dni wolne płatne stażysta może odebrać co miesiąc lub wziąć ogółem na końcu stażu.
 8. Stażystom nie przysługują urlopy okolicznościowe.

INNE
 1. Stażysta rozpoczyna pracę od dnia wpisanego w karcie referencyjne przez pracodawcę (w miejscu: data zatrudnienia) i od tego dnia powinien być podpisany na liście obecności.
 2. Stażysta powinien odbywać staż na stanowisku, na które został skierowany zgodnie z programem stażu. W razie zmiany stanowiska pracy stażysty, pracodawca powinien powiadomić o tym Powiatowy Urząd Pracy oraz dostarczać program stażu dla nowego stanowiska.
 3. Po zakończeniu stażu pracodawca jest zobowiązany wydać opinię o przebiegu stażu.

PRACODAWCA POWINIEN DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ UMOWĘ PRZED JEJ PODPISANIEM

OSOBY PRZERYWAJĄCE STAŻ W MIEJSCU PRACY Z WŁASNEJ WINY ZOSTANĄ POZBAWIONE STATUS BEZROBOTNEGO NA OKRES:

 •  120 DNI W PRZYPADKU I ODMOWY;
 •  180 DNI W PRZYPADKU II ODMOWY;
 •  270 DNI W PRZYPADKU III I KOLEJNEJ ODMOWY;

MUSZĄ RÓWIEŻ ZWRÓCIĆ KOSZTY STAŻU

 • REFUNDACJE KOSZTÓW DOJAZDU;

PRZERWANIE ZE ZWROTEM KOSZTÓW TO:

 • REZYGNACJA Z PRZYCZYN OSOBISTYCH;
 • PODJĘCIE STUDIÓW DZIENNYCH;
 • WYJAZD ZA GRANICĘ;
 • NA WNIOSEK PRACODAWCY Z POWODU NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH NIEOBECNOŚCI NA STAŻU LUB NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE PRACY;

PRZERWANIE BEZ ZWROTU KOSZTÓW:

 • PODJĘCIE PRACY;
 • POWOŁANIE DO WOJSKA;
Więcej informacji - pok. nr 20

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 2)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 22 maja 2012
Zmodyfikowano:16 stycznia 2016 przez Małgorzata Kowalska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy