Herb Powiatu Białogrodzkiego
Strona główna

ul. Świdwińska 21a, 78-200 Białogard

tel. 94 311 31 00, fax. 94 311 31 01

e-mail: pup@pupbialogard.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Białogard, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
58
 
33
 
182
 
385

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Białogrodzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Informacje ogólne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

1. Trwające do 6 lub do 12 miesięcy ( zatrudnienie co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy). Do tych prac mogą zostać skierowane wszystkie osoby bezrobotne.
Pracodawca może otrzymać refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz naliczanych od niego składek. Jeżeli osoba została zatrudniona na okres do 6 miesięcy refundacja może być dokonywana do 6 miesięcy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli osoba została zatrudniona w wymiarze co najmniej połowy czasu pracy, pracodawca może otrzymać refundację części kosztów przez okres do 6 miesięcy do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty refundowanej.
Refundacja może być dokonywana do 12 miesięcy do wysokości minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie od kwoty refundacji, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione co drugi miesiąc.
Jeżeli pracodawca po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy, dalej zatrudnia osobę bezrobotną przez okres następnych 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, może otrzymać jednorazową refundację w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia.
Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji.
 
2. Trwające do 12 lub do 18 miesięcy (pełny wymiar czasu pracy). Są przeznaczone dla wszystkich osób bezrobotnych:
 
- refundacja przez okres do 12 miesięcy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem zatrudniania osób w pełnym wymiarze czasu pracy,
- refundacja przez okres do 18 miesięcy do wysokości minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne kosztów poniesionych co drugi miesiąc, pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.
   
Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.
  
3. Trwające do 24 lub 48 miesięcy. Są przeznaczone dla:


  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia:

przy czym:


  • dla osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia świadczenia przedemerytalnego – refundacja do 80% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia od kwoty refundacji,
  • dla osób, które nie spełniają warunku do nabycia świadczenia przedemerytalnego – refundacja do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty refundowanej.

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

 Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Więcej informacji można uzyskać w pok. 20


Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 06 stycznia 2010
Zmodyfikowano:29 stycznia 2015 przez Małgorzata Kowalska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy